Trang chủ Office 365

Office 365

Công cụ văn phòng hiệu quả cho doanh nghiệp hiện đại

Đối tác của chúng tôi cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cấp 1 của Microsoft tại Việt Nam.
Cách làm việc từ sáng tạo riêng rẽ sang phương thức làm việc hợp tác mọi lúc, mọi nơi và cùng sáng tạo ngày càng tăng. Doanh nghiệp cần trang bị công cụ làm việc phù hợp với năng lực cạnh tranh và nhu cầu công tác hiện đại.

Dajo

Truy cập mọi nơi

Thực hiện công việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị
Dajo

Hợp tác cùng nhau

Chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác
Dajo

Tập trung vào kinh doanh

Không đầu tư tài chính và nhân lực cho hạ tầng công nghệ. Thuê dịch vụ chuyên nghiệp để tập trung vào kinh doanh.